Høj sats - 89 procent

Ledighedsydelsen svarer til 89 procent af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, hvis du ved visitationen til fleksjob:

  • Var berettiget til at modtage sygedagpenge eller barselsdagpenge 
  • Modtog sygedagpenge 
  • Var i revalidering efter en jobplan 
  • Blev ledig efter ustøttet beskæftigelse

 

  • Har været ansat i fleksjob i 9 måneder indenfor de seneste 18 måneder

Lav sats - 80 eller 60 procent

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at modtage den høje ledighedsydelsessats, vil du i stedet modtage ledighedsydelse på niveauet for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere på forsørgersats (ca. 80 procent af arbejdsløshedsdagpenges højeste beløb) eller ikke forsørgersats (ca. 60 procent af arbejdsløshedsdagpenges højeste beløb).