Satser for integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Integrationseydelse og dansktillæg

Integrationsydelse er for dig som ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de seneste 8 år.

Alle satser er angivet i kr. pr. måned

 • Integrationsydelse, forsørger, enlige: 11.993
 • Integrationsydelse, forsørger, gift: 8.393
 • Integrationsydelse, over 30 år og udeboende under 30 år:  5.997
 • Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år: 2.584

Danskbonus er for dig som har bestået prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller højere prøve i dansk.

Danskbonus er tidsbegrænset til 6 måneder, fra du har ret til danskbonus.

 • Dansktillæg: 1.560

Den 1. juli 2018 blev integrationsydelsen sat ned med 3 %. 

Periodesanktion - fradrag i integrationsydelse

Periodesanktion - fradrag i integrationsydelsen

Alle satser er angivet i kr. pr. dag.

 • Integrationsydelse, forsøger, enlig: 554
 • Integrationsydelse, forsørger, gift: 387
 • Integrationsydelse, over 30 år og udeboende under 30 år: 244
 • Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år: 119

Periodesanktion på dansktillæg

 • Dansktillæg: 72

 

Punktsanktioner - nedsættelse af integrationsydelse

Punktsanktion - nedsættelse af integrationsydelsen

Alle satser er angivet i kr. pr. dag

 • Integrationsydelse, forsøger, enlig: 1.662
 • Integrationsydelse, forsørger, gift: 1.161
 • Integrationsydelse, over 30 år og udeboende under 30 år: 831
 • Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år: 357

Punktsanktion af dansktillægget

 • Dansktillæg: 216
   

Kontanthjælpssatser

Kontanthjælp er for dig, som er over 30 år samt for dig som er under 30 år og er visiteret job- eller uddannelsesparat og har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Alle satser er angivet i kr. pr. måned

 • Fyldt 30 år, forsørger børn:14.993
 • Fyldt 30 år, andre: Kr. pr. måned 11.282
 • Enlige forsørgere under 30 år: 14.331
 • Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud: 10.026
 • Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge): 11.282
 • Under 30 år, psykisk syg,forsørgelsespligt: 14.993
 • Under 30 år, psykisk syg,udeboende: 11.282
 • 25-29 år, udeboende: 7.272
 • 25-29 år, hjemmeboende: 3.509
 • Under 25 år, udeboende: 7.272
 • Under 25 år, hjemmeboende: 3.509
 • Under 30 år, bidragspligt,maksimum hjælp inkl. tillæg: 14.993

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp

 • Enlige forsørgere under 30 år: 662
 • Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud: 4.967
 • 25-29 år, udeboende: 4.011
 • 25-29 år, hjemmeboende: 7.774
   

Periodesanktioner - fradrag i kontanthjælp

Periodesanktioner - fradrag i kontanthjælp

Alle satser er angivet i kr. pr. dag

 • Fyldt 30 år, forsørger børn: 692
 • Fyldt 30 år, andre: 521
 • Enlige forsørgere under 30 år: 661
 • Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud: 463
 • Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge): 521
 • Under 30 år, psykisk syg,forsørgelsespligt: 692
 • Under 30 år, psykisk syg, udeboende: 521
 • 25-29 år, udeboende: 336
 • 25-29 år, hjemmeboende: 162
 • Under 25 år, udeboende: 336
 • Under 25 år, hjemmeboende: 162
 • Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg: 692

 

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp

 • Enlige forsørgere under 30 år: 31
 • Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud: 229
 • 25-29 år, udeboende: 185
 • 25-29 år, hjemmeboende: 359
   

Punktsanktioner - nedsættelser i kontanthjælp

Punktsanktioner – nedsættelse af kontanthjælp

Alle satser er angive i kr. pr. hændelse

 • Fyldt 30 år, forsørger børn: 2.076
 • Fyldt 30 år, andre: 1.563
 • Enlige forsørgere under 30 år: 1.983
 • Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud: 1.389
 • Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge): 1.563
 • Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt : 2.076
 • Under 30 år, psykisk syg, udeboende : 1.563
 • 25-29 år, udeboende : 1.008
 • 25-29 år, hjemmeboende : 486
 • Under 25 år, udeboende: 1.008
 • Under 25 år, hjemmeboende: 486
 • Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg: 2.076

 

Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp

 • Enlige forsørgere under 30 år: 93
 • Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud: 687
 • 25-29 år, udeboende: 555
 • 25-29 år, hjemmeboende:1.077
   

Uddannelseshjælpssatser

Uddannelseshjælp er for dig, som er under 30 år og som er uddannelses- eller aktivitetsparat, men ikke har en erhvervsuddannelses eller videregående uddannelse.

Alle satser er angivet i kr. pr. måned.

 • Enlige forsørgere under 30 år: 12.364
 • Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud: 8.653
 • Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge): 11.282
 • Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt: 14.993
 • Under 30 år, psykisk syg, udeboende: 11.282
 • 25-29 år, udeboende: 6.182
 • 25-29 år, hjemmeboende: 2.664
 • Under 25 år, udeboende: 6.182
 • Under 25 år, hjemmeboende: 2.664
 • Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg: 14.993

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp

 • Enlige forsørgere under 30 år: 2.629
 • Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud: 6.341
 • 25-29 år, udeboende: 5.100
 • 25-29 år, hjemmeboende: 8.618
 • Under 25 år, udeboende: 1.089
 • Under 25 år, hjemmeboende: 844
   

Periodesanktion - fradrag i uddannelseshjælp

Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp

Alle satser er angivet i kr. pr. dag.

 • Enlige forsørgere under 30 år: 571
 • Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud: 399
 • Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge): 521
 • Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt: 692
 • Under 30 år, psykisk syg, udeboende: 521
 • 25-29 år, udeboende: 285
 • 25-29 år, hjemmeboende: 123
 • Under 25 år, udeboende: 285
 • Under 25 år, hjemmeboende: 123
 • Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg: 692

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp

 • Enlige forsørgere under 30 år: 121
 • Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud: 293
 • 25-29 år, udeboende: 235
 • 25-29 år, hjemmeboende: 398
 • Under 25 år, udeboende : 50
 • Under 25 år, hjemmeboende: 39

 

Punktsanktioner - nedsættelse af uddannelseshjælp

Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp

Alle satser er angivet i kr. pr. hændelse.

 • Enlige forsørgere under 30 år: 1.713
 • Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud: 1.197
 • Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge): 1.563
 • Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt: 2.076
 • Under 30 år, psykisk syg, udeboende: 1.563
 • 25-29 år, udeboende: 855
 • 25-29 år, hjemmeboende: 369
 • Under 25 år, udeboende: 855
 • Under 25 år, hjemmeboende: 369
 • Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg: 2.076

 

Punktsanktioner – nedsættelse af aktivitetstillæg til uddannelseshjælp

 • Enlige forsørgere under 30 år § 40, stk. 1 Kr. pr. hændelse 363
 • Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 Kr. pr. hændelse 879
 • 25-29 år, udeboende § 40, stk. 1 Kr. pr. hændelse 705
 • 25-29 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 Kr. pr. hændelse 1.194
 • Under 25 år, udeboende § 40, stk. 1 Kr. pr. hændelse 150
 • Under 25 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 Kr. pr. hændelse 117
   

Kontanthjælpsloft

Når du får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, er der et maks. for, hvor meget du kan få i offentlige ydelser. Det bliver kaldt kontanthjælpeloftet.

Alle satser er angivet i kr. pr. måned. 

Kontanthjælpsloft for dig, der er fyldt 30 år og får hjælp efter § 25, stk. 2

 • Gifte/samlevende, forsørgere § 25 b, stk. 1, nr. 1: 14.993
 • Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 1, nr. 2: 11.282
 • Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 1, nr. 3: 15.632
 • Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 1, nr. 4: 16.001
 • Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 1, nr. 5: 13.645

 

Kontanthjælpsloftet for dig, der er under 30 år og får hjælp efter § 25, stk. 3 med en sats, der er mindre end § 25 b, stk. 2 

 • Gifte/samlevende, forsørgere, 1barn § 25 b, stk. 2, nr. 1: 12.801
 • Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 2, nr. 2: 12.674
 • Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 2, nr. 3: 9.723
 • Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 2, nr.  4: 15.323
 • Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 2, nr. 5: 15.692
 • Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 2, nr. 6: 10.445

 

Kontanthjælpsloftet for dig, der modtager uddannelseshjælp

 • Gifte/samlevende, forsørgere, 1barn § 25 b, stk. 3, nr. 1: 12.208
 • Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 3, nr. 2: 12.043
 • Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 3, nr. 3: 9.317
 • Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 3, nr. 4: 14.579
 • Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 3, nr. 5: 14.947
 • Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 3, nr. 6: 10.034

 

​​Kontanthjælpsloftet for dig der modtager integrationsydelse eller for dig som er gifte eller samlevende med en integrationsydelsesmodtager og har fået nedsat hjælpen efter § 25, stk. 2. 

 • Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn § 25 b, stk. 4, nr. 1: 11.948
 • Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 4, nr. 2: 11.783
 • Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 4, nr. 3: 9.132
 • Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 4, nr. 4: 14.208
 • Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 4, nr. 5: 14.576
 • Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 4, nr. 6: 9.848

 

​Kontanthjælpsloftet for dig, hvor du og/eller din ægtefælle modtager integrationsydelse og ikke opfylder 225-timerskravet

 • Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 5, nr. 1: 9.088
 • Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 5, nr. 2: 9.157
 • Ej nedsat hjælp, ikke forsørger § 25 b, stk. 5, nr. 3: 6.108
 • Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 5, nr. 4: 7.322
 • Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 5, nr. 5: 7.391
 • Nedsat hjælp, ikke forsørger § 25 b, stk. 5, nr. 6: 5.408

Nedsættelse af hjælp til ugifte der ikke opfylder 225 timerskravet

Nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12  kalendermåneder

 • Hjælp beregnet på baggrund af 14.993 kr./11.282 kr. pr. måned: 1.029
 • Hjælp beregnet på baggrund af mindre end 14.993 kr./11.282 kr. pr. måned: 514
   

Ressourceforløbsydelse

Ressourceforløbsydelse er for dig, der har ret til et jobafklaringsforløb

Alle satser angivet i kr. pr. måned.

 • Forsørgere:14.993
 • Ikke-forsørgere: 11.282
 • Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgelsespligt: 3.509
 • Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg: 14.993

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen

Alle satser er angivet i kr. pr. dag.

 • Forsørgere: 692
 • Ikke-forsørgere: 521
 • Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt: 162
 • Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg: 692
   

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbstyden

Alle satser er angivet i kr. pr. hændelse

 • Forsørgere: 1.735
 • Ikke-forsørgere: 1.735
 • Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse): 1.735
 • Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt: 269