Hvad er fælles husførelse?

Fælles husførelse betyder det samme som fælles husholdning. 

Er I flere til at klare de økonomiske og praktiske opgaver, fx at sørge for madlavning, rengøring og indkøb, og kan I blive gift efter dansk lov, så er du efter loven samlevende.

Jeg har ingen kæreste og har fået en afgørelse om, at jeg er samlevende?

Når vi skal vurdere, om der er tale som samliv, kigger vi på, om du har økonomiske og praktiske fordele med en anden person, som du kan blive gift med efter dansk lov.

For at blive anset som samlevende i lovens forstand er det ikke et krav, at du er kæreste med personen eller har intentioner om at blive det.

Du kan derfor få en afgørelse om, at du er samlevende, selvom du ikke har en kæreste.

Jeg har modtaget en partshøring?

Inden vi sender dig en afgørelse, får du en partshøring fra os, hvor du får at vide, hvilken afgørelse vi har tænkt os at træffe, og hvilke oplysninger vi lægger til grund for det.

Hvis du er uenig i disse oplysninger eller har yderligere oplysninger, skal du kontakte os indenfor partshøringsfristen. 

Du kan altid ringe til os inden for partshøringsfristen og bede om at få fristen forlænget, hvis du har brug for mere tid til at fremskaffe evt. dokumentation.

I partshøringsbrevet står der, hvordan du skal kontakte os. 

Efter du har haft mulighed for at besvare partshøringen, træffer vi afgørelse om, du er samlevende eller ej. 

Vi sender partshøring og afgørelse til din Digital Post. Hvis du er fritaget digital post, vil du modtage brevet med posten. 

Hvilken dokumentation kan jeg sende ind?

Hvis du ikke er enig i, at du har økonomiske og praktiske fordele med en anden person, skal du sende dokumentation til os. 

Du skal kunne dokumentere, at jeres økonomi er adskilt, det kan fx være ved kontoudtog, lejekontrakter og udlejekontrakt af værelse.

 

Hvorfor skal jeg have en afgørelse, hvis jeg ikke modtager støtte til min bolig?

Kommunen skal indplacere alle borgere på kontanthjælpsloftet uanset, om du modtager boligstøtte og/eller særlig støtte til høje boligudgifter.

Det betyder, at kommunen også skal træffe afgørelse om samliv overfor alle ugifte samt ægtefæller som ikke bor på samme adresse. 

Det kan være, at du ikke har ret til boligstøtte lige nu, men hvis din situation ændrer sig, og du får ret til boligstøtte, skal der ligge en afgørelse om samliv.

Hvad betyder det for min ydelse?

Hvis du er samlevende, vil du få det samme kontanthjælpsloft som ægtefæller. 

Du kan se en oversigt over de forskellige loftssatser her.

 

Er afgørelse om samliv det samme som gensidig forsørgelsespligt?

Gensidig forsørgelsespligt er afskaffet pr. 1. januar 2016. 

Når vi skal træffe afgørelse om samliv, er det ene og alene for at kunne indplacere dig på det rette kontanthjælpsloft.