Samarbejdspartner til 3-årigt udviklingsprojekt af læringscenter for cirkulær økonomi

Offentliggjort:
19.10.2017, Kl
Frist:
02.11.2017, Kl
Teknik- og Miljøforvaltningen søger samarbejdspartner til 3-årigt udviklingsprojekt af læringscenter for cirkulær økonomi.

Formålet med samarbejdet er at udvikle et læringscenter om cirkulær økonomi for skoleklasser og familier. Læringscenteret skal forankres i det nye Sydhavns Genbrugscenter, der åbner ultimo 2018. Indtil da vil al udvikling forgå på Vasbygade genbrugsstation i Guldminen. 

Læringscentrets aktiviteter skal udvikles i samarbejde med kommunen igennem løbende dialog. Samarbejdspartnerne skal være forberedt på at målrette læringscenteret i forhold til kommunens behov. 

Beskrivelse af Læringscenteret

Læringscenteret skal tilbyde måder at undervise og formidle om genbrug og cirkulær økonomi. Læringscentret skal formidle og tilbyde læringsprocesser, der introducerer brugerne for principperne bag cirkulær økonomi samt give en ressourceforståelse. Der skal tage afsæt i principper indenfor cirkulært design og praktiser der motiver dets brugere til at have en entreprenant tilgang. Centrets målgrupper er 1) Skoler og daginstitutioner 2) Borgere (eks. børnefamilier).

Det forventes at Læringscenteret er fyldt med aktiviteter i genbrugsstationens åbningstider. Læringscentret skal kunne facilietere eksterne undervisere og aktører. 

Samarbejdspartneren er forpligtet til at registrere, dokumentere og evaluere materialeflow, læringsaktiviteter, organisering og økonomi undervejs. I de sidste måneder at periode skal samarbejdspartneren bidrage til en samlet rapport om udviklingen af projektet. 

Økonomi

Teknik og Miljøforvaltningen bidrager med faciliteter i form af lokale, forsyning og materialer fra genbrugsstationen. Desuden bidrager de med et udviklingsbudget på 300.000 kr. der bl.a. skal dække det fysiske design, udvikling af undervisningsforløb, udvikling af organisering og drift.  Teknik- og Miljøforvaltningen stiller med en kontaktperson der vil deltage i udviklingen af projektet.  
Samarbejdspartneren er ansvarlig for egen drift. 

Valg af samarbejdspartner

Der vil ved valg af samarbejdspartner blive lagt vægt på, at samarbejdspartneren har en bred baggrund indenfor udvikling af læringsforløb og differentierede læringsformer.

Herudover forventes Samarbejdspartneren at have dokumenteret erfaring med:

- Undervisning i cirkulær økonomi.
- Undervisning i og brug af designmetoder til adskillelse. 
- Undervisning og kundskaber i at upcycle genbrugsmaterialer og materialeforsåelse. 
- Projektledelse og administration. 
- Forretningsudvikling. 
- Didaktisering af komplicerede indhold. 

Endelig vil der blive lagt vægt på om ansøgeren har opstillet en realistisk forretningsplan for det treårige samarbejde.

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde:

- Samarbejdspartnerens navn, adresse og kontaktoplysninger. 
- Beskrivelse af hvordan samarbejdspartneren vil løse opgaven og har kapacitet til at udfylde vurderingskriterierne. 

Spørgsmål kan stilles til projektleder Kathrine O. Rasmussen på telefon 20 59 37 09.

Ansøgning skal sende til e32h@tmf.kk.dk senest d. 2. november 2017. Ansøgere vil få svar hurtigst muligt derefter. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.