Samarbejdsaftale

Offentliggjort:
29.06.2015, Kl
Frist:
15.07.2015, Kl
Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune søger samarbejdspartnere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune søger samarbejdspartnere til forsøg med indsamling af genstande fra Bispeengen Genbrugsstation til direkte genbrug.

Beskrivelse af opgaven

Formålet med forsøget er, at få flere genstande til genbrug, samt at skabe liv og udvikling i de nærliggende udsatte byområder, ved at afsætte de indsamlede genstande lokalt gennem etablerede kanaler som genbrugsbutik eller lign.

Information

Yderligere materiale såsom udkast til turnusplan, ordensregler og aftaleudkast rekvireres ved henvendelse til: 

Specialkonsulent Mette Jørgensen
mail: mettej@tmf.kk.dk 

Tilbudsfrist

Tilbud skal være Teknik- og Miljøforvaltningen i hænde senest:

Onsdag den 15.07.2015.

Tilbud skal sendes til følgende mail: e32h@tmf.kk.dk

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.