Salg af brugsret til reklameplads på Valby Hallen - markeds-dialog

Offentliggjort:
23.01.2018
Frist:
09.02.2018, Kl. 00.00
Københavns Kommune påtænker at sælge en brugsret til reklameplads på Valby Hallen til en virksomhed.

Københavns Kommune påtænker at sælge en brugsret til reklameplads på Valby Hallen til en virksomhed, som dermed får ret til at sætte logo e.l. op på facaden af hallen. 

Salget medfører, at den private virksomhed får ret til at sætte maksimalt tre skilte med virksomhedens navn, logo e.l. op på Valby Hallens facader. Inden skiltene sættes op, vil Kommunen gennemføre en renovering af hallens facader.

Kommunen forventer at annoncere salget på sin hjemmeside senere på foråret, hvorefter interesserede købere vil få mulighed for at byde på brugsretten. Brugsretten vil herefter blive solgt til den højestbydende.

Kommunen ønsker dog at gennemføre en markedsdialog med eventuelle interesserede købere for at høre disses eventuelle bemærkninger til aftalen, renoveringsplanen og det øvrige annonceringsmateriale, inden aftalen annonceres.

Kommunen imødeser bemærkninger til aftalen eller materialet i øvrigt, både generelt og til enkelte bestemmelser. 

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til erhvervsjuridisk fuldmægtig Kristen Helms Skov, Horten Advokatpartnerselskab, via e-mail (khs@horten.dk)  senest 9. februar 2018.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.