Sådan forløber en sag

Du søger om hjemmehjælp hos Hjemmeplejevisitationen. Dine pårørende, din læge, sygehuset eller din sagsbehandler kan og søge om hjemmehjælp for dig. Ansøgningen skal ske over telefon eller skriftligt. Se under kontaktoplysninger.

Når Hjemmeplejevisitationen har fået din ansøgning, får du besøg af en visitator, som vurderer dit behov for hjemmehjælp.

Sådan behandler vi din sag

Det er Hjemmeplejevisitationen, der behandler din sag. Her vil du blive tildelt en kontaktperson.

Så hurtigt får du svar

Der er forskellige sagsbehandlingstider alt efter hvilken opgave, som du søger om hjælp til, og hvad dit behov er. 
 
Personlig pleje: en uge
Madservice: en uge
Praktisk hjælp: to uger

Du kan finde øvrige sagsbehandlingstider i Københavns Kommunes kvalitetsstandard for hjælp i hjemmet.
Når du er bevilget hjælp i hjemmet vil du blive kontaktet af den leverandør, som du har valgt.
 

Hvis du vil klage

Hjemmeplejevisitationens afgørelse om hjemmehjælp

Hvis du er uenig i en visitators afgørelse om træning eller hjemmehjælp, kan du klage til Borgercenter Hjemmepleje, som vil revurdere din sag. Hvis Borgercenter Hjemmepleje fastholder afgørelsen, sendes din klage og sagens akter videre til Ankestyrelsen, som kan fastholde, ændre eller hjemvise afgørelsen til fornyet behandling. Alle afgørelser, du modtager fra Borgercenter Hjemmepleje, er vedlagt en klagevejledning, der nærmere forklarer, hvad du skal gøre for at klage over en afgørelse.

Opgavens udførelse

Er du utilfreds med opgavens udførelse, kan du henvende dig til din leverandør eller til Hjemmeplejevisitationen.

Leverandørens personale

Er du utilfreds med kommunens sagsbehandling, personalets opførsel eller personalets udførsel af praktiske opgaver, kan du klage til Borgerrådgiveren. Det gælder også ved diskrimination.

Brugerråd

Hvis du ikke vil klage, men har brug for rådgivning om hjemmeplejens daglige virke, kan du henvende dig til formanden for Brugerrådet for Socialforvaltningens Hjemmepleje.
Formanden:
Sven A. Knudsen
Ågade 120, st.tv.
2200 København N
Telefon: 38 34 06 61 / 40 74 00 61