Sådan forløber en sag

Søger du støtte til praktiske opgaver i hverdagen eller personlig pleje, vil du blive kontatket af en visitator fra dit lokalområdekontor indenfor 5 hverdage efter vi har modtaget din ansøgning. Sammen med dig finder vi en helhedsløsning på det, du ønsker støtte til. Du er selv med til at definere og prioritere dine ønsker og behov. 
Du er velkommen til at invitere pårørende eller anden bisidder med til samtalen.

Når visitatoren vurderer dit behov for hjælp, lægges der blandt andet vægt på:

  • Hvad kan du gøre selv?
  • Er der en ægtefælle eller andre i hjemmet, som kan hjælpe dig med nogle af opgaverne?
  • Hvad kan du gøre med støtte fra en medarbejder?
  • Hvad kan du klare selv med et hjælpemiddel, træning eller en anden boligindretning?

 

 

 

Hvem behandler min sag?

Det er visitationen på dit lokalområdekontor, der behandler din sag, hvis du bor i eget hjem. Hvis du bor på plejecenter og ønsker personlig og praktisk hjælp, er det den lokale visitation, som behandler din sag. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

 

 

Hvornår får jeg svar?

Når visitatoren har vurderet, hvilken indsats og støtte, der bedst matcher dine behov, træffes en afgørelse. Her kan du se, hvad du får støtte til, og hvad formålet er med indsatsen. 

Visitator vil ligeledes informere om hvilke leverandører, der er godkendt i lokalområdet, som der er mulighed for at vælge. Når du har valgt leverandør, kontakter visitationen leverandøren, så hjælpen kan sættes i gang.

Der er forskellige sagsbehandlingstider alt efter hvilken opgave, som du søger om hjælp til, og hvad dit behov er. 

 

Sagsbehandlingstiden for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice er 10 hverdageDu kan finde øvrige sagsbehandlingstider i Købehavns Kommunes katalog over tilbud til ældre for 2014.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er tilfreds med den hjemmehjælp du modtager, har du mulighed for at klage. Du skal henvende dig til dit lokalområdekontor, hvis du bor i eget hjem og den lokale visitation, hvis du bor på plejecenter. Dette gælder også for dig, som modtager hjælp fra anden leverandør. Se kontaktoplysninger nederst på siden.