Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen behandler vi bl.a. sager vedrørende:

 • Beskæftigelsestilbud til ledige
 • Delpension
 • Fleksjob og løntilskud
 • Fleksydelse
 • Kontanthjælp, uddannelseshjælp og revalidering
 • Personlig assistance
 • Seniorjob
 • Sygedagpenge

Download sagsbehandlingsfrister i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (PDF)

Børne- og Ungdomsforvaltningen

I Børne- og Ungdomsforvaltningen behandler vi bl.a. sager vedrørende:

•    Dag- og fritidstilbud 
•    Skoler 
•    Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
•    Sundhedspleje 
•    Tandpleje 
•    Ungdomsskole 
•    Ungdommens Uddannelsesvejledning 
•    Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
•    Specialundervisning for voksne.

Du kan forvente et svar på din henvendelse senest tre dage efter henvendelsen samt et uddybende svar med angivelse af kontaktperson senest 10 dage efter henvendelsen. 

Se en mere detaljeret beskrivelse af sagsbehandlingstider her (PDF)

Kultur- og Fritidsforvaltningen (herunder Borgerservice)

I Kultur- og Fritidsforvaltningen (herunder Borgerservice) behandler vi bl.a. sager vedrørende:

 • Ansøgninger om personligt tillæg og helbredstillæg (borgere over 65 år)
 • Ansøgninger om lån til beboerindskud
 • Ansøgning eller henvendelse om adgang til "ikke-umiddelbart tilgængeligt" arkivmateriale (Stadsarkivet)
 • Vielser

Download sagsbehandlingsfrister i Kultur- og Fritidsforvaltningen (PDF)

Folkeregisteret behandler bl.a. sager vedrørende:

 • Flytning
 • Cpr-nummer
 • Personoplysninger
 • Sundhedskort
 • Lægeskift
 • Huslejeattester
 • Slægtsforskning

Download sagsbehandlingstider i Folkeregisteret (PDF)

Socialforvaltningen

I Socialforvaltningen behandler vi bl.a. sager vedrørende:

 • Behandling - genoptræning
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Botilbud og midlertidige botilbud til hjemløse
 • Børn og unge med handicap
 • Enkeltydelser
 • Hjemviste sager
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder
 • Pasning af nærtstående
 • Personlige tillæg
 • Personlig hjælp, omsorg, pleje og økonomisk hjælp til voksne
 • Socialpædagogisk friplads
 • Supplerende hjælp til brøkpensionister
 • Særlig støtte til børn og unge

Download sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen behandler vi bl.a. sager vedrørende:

 • Udrednings- og rehabiliteringsforløb
 • Praktisk hjælp
 • Personlig pleje og madservice
 • Aktivitetstilbud
 • Genoptræning
 • Vedligeholdende træning
 • Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning
 • Bolig
 • Midlertidigt ophold
 • Afløsning
 • Aflastning
 • Voksentandpleje
 • Pasning af døende
 • Sygepleje ifm. pasning af døende
 • Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
 • Befordring

Læs sagsbehandlingstider i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (2017)

Teknik- og Miljøforvaltningen

I Teknik- og Miljøforvaltningen behandler vi bl.a. sager vedrørende:

 • Affald
 • Byfornyelse
 • Byggeri
 • Bygningsfornyelse
 • Gårdhaver
 • Kirkegårde
 • Lokalplaner
 • Parkering
 • Skadesanmeldelser (som følge af fejl og mangler på en kommunal vej)
 • Udbud
 • Vejforhold

Du kan forvente et svar på din henvendelse senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen. Selve afgørelsen af din sag kan dog tage længere tid. Det samme gælder afgørelser i klagesager.

Download servicemål for sagsbehandlingstider i Teknik- og Miljøforvaltningen (PDF)

Økonomiforvaltningen

I Økonomiforvaltningen står vi for den overordnede koordinering af kommunens anliggender og er bl.a. ansvarlige for:

 • Københavns Kommunes finansielle styring, budget og regnskab
 • Strategisk erhvervsudvikling og vækst
 • HR, løn- og personaleforhold
 • Administration af kommunens faste ejendomme
 • It-drift, forsikring og indkøb
 • Overordnet byudvikling
 • Internationale relationer

Økonomiforvaltningen følger de generelle bestemmelser i offentlighedsloven, forvaltningslovens samt Borgerrepræsentationens beslutning fra 1. juni 2006 om forpligtet tilbagemeldingsgaranti inden for 10 arbejdsdage.