Sådan forløber en sag

Når du søger om ledsagelse, socialpædagogisk bistand eller borgerstyret personlig assistance, er forløbet typisk:

  • Du afleverer en ansøgning til Borgercenter Handicap 
  • En sagsbehandler behandler din ansøgning
  • Sagsbehandleren indhenter de nødvendige oplysninger for at kunne behandle din ansøgning
  • Du modtager en afgørelse - en bevilling eller et afslag
     

Hvem behandler min sag?

Det er sagsbehandlerne fra Borgercenter Handicap, der behandler ansøgninger om socialpædagogisk bistand, borgerstyret personlig assistance (BPA) og ledsagelse. 

Hvornår får jeg svar?

Der er forskellig sagsbehandlingstid alt efter, hvilken ydelse du søger om: 

Ledsageordning for 12-18 årige
Behandlingsfrist er 4 uger.
Behovet vurderes blandt andet på baggrund af hjemmebesøg.
Lov om social service, § 45

Ledsageordning for voksne:
Behandlingsfrist er 4 uger.
Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger og beskrivelse af funktionsevne.
Lov om social service, § 97

Socialpædagogisk bistand, hjemmevejleder m.v.

Behandlingsfrist er 6 uger.
Lov om social service, § 85

Tilskud til handicappede, der ansætter hjælpere til pleje, overvågning m.m. (BPA)

Behandlingsfrist er 8 uger.
Lov om social service, § 96

Aflastning og afløsning af ægtefælle m.fl.

Behandlingsfrist er 2 uger
Hvis det er nødvendigt, ydes hjælpen straks.
Hjælpen omfatter afløsning i eget hjem og aflastning uden for eget hjem.
Lov om social service, § 84

Kontant tilskud til handicappede, der har behov for hjælp og pleje m.m. i mere end 20 timer pr. uge

Behandlingsfrist er 8 uger.
Før en afgørelse træffes, besøger bl.a. hjemmeplejen og ergoterapeuten pågældende i hjemmet.
Lov om social service, § 95, stk. 2

Kontaktperson til døvblinde

Behandlingsfrist er 4 uger.
Lov om social service, § 98

Støtte-kontaktperson

Behandlingsfrist er 1 uge.
Lov om social service, § 99

Hvis du vil klage

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal aflevere din klage til det kontor, som har behandlet din ansøgning. Du skal sende klagen indenfor 4 uger, efter du har fået kommunens afgørelse.

Hvis kommunen fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.

Hvis du ikke føler dig hørt eller forstået, eller du har svært ved at forstå kommunens afgørelse, eller hvordan du kommer videre, kan du rette henvendelse til Borgerrådgiveren.