Sagsbehandlere til undersøgelses- og børnegruppen i Borgercenter Børn og Unge Amager

I Københavns Kommune er vi midt i en spændende og ambitiøs omstilling af området for udsatte børn og unge. Omstillingen kalder vi for Tæt på Familien.

I de seneste år har Københavns Kommune arbejdet med omstilling af den samlede indsats for udsatte unge (13+). Nu er vi i gang med børneområdet, dvs. indsatsen for børn i alderen 0 – 12 år.

Omstillingen Tæt på Familien kræver en professionel, målrettet og intensiv skræddersyet social indsats. En indsats med tillidsbaseret dialog med barnet og familien, og hvor sagsbehandleren er endnu mere tilgængelig og nærværende i samarbejdet med barnet og familien. Sagsbehandleren er også garanten for opfølgning på aftaler, at der sker en aktiv inddragelse af barnet, familie og netværk – samt insisterer på et stærkt tværfagligt samarbejde; såvel internt som eksternt.
Den koordinerende og proaktive sagsbehandlerrolle er således helt central for arbejdet Tæt på Familien.

BBU Amager er ét ud af seks børnefamilieområder i Borgercenter Børn og Unge. BBU Amager er en stor arbejdsplads med ca. 130 medarbejdere, som løser opgaver både indenfor administration, sagsbehandling, støtteforanstaltninger og rådgivning.
Vi er optagede af at sætte rammen for et insisterende samarbejde med udsatte børn og unge, deres familier og netværk. Vi arbejder med udgangspunkt i Den Løsningsfokuserede Metode og Signs of Safety og har derfor særlig opmærksomhed på inddragelse af både det private og det professionelle netværk omkring familierne – og ikke mindst, at det er familierne selv, der oftest selv har løsningerne.

BBU Amager har til huse i ny-renoverede og moderne lokaler på Lyongade, hvor vi har indrettet os med åbne kontormiljøer dvs. i åbne kontorfællesskaber med 6-8 kolleger.

Om stillingen i undersøgelsesgruppen 
Til vores undersøgelsesgruppe søger vi en socialrådgiver til en fast stilling som sagsbehandler.

Undersøgelsesgruppen modtager indgåede underretninger, og her tages stilling til, hvorvidt der er behov for råd og vejledning og/eller grundlag for iværksættelse samt udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser jf. LSS §50.
Vores undersøgelsesgruppe er målgruppeopdelt, således at nogle undersøgere primært har de unge og deres familier som målgruppe, mens andre primært har børn og deres familier.

Om stillingerne i børnegruppen 
Til vores børnegruppe søger vi to socialrådgivere. Den ene stilling er en fast stilling som sagsbehandler, mens den anden er et barselsvikariat.

Målgruppen for børnegruppen er børn i alderen 0 – 12 år

Som myndighedssagsbehandler i børnegruppen skal du i samarbejde med familierne iværksætte relevant støtte og følge op på, om foranstaltningerne skaber de nødvendige forandringer for børnene. Kerneopgaven er således at udarbejde handleplaner og igangsætte foranstaltninger samt foretage løbende opfølgning.

Lidt om dig 
Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler. Det er en fordel, hvis du har kendskab til gældende lovgivning på området og har erfaring med myndighedsarbejdet – herunder at du kan arbejde systematisk og struktureret. Du skal finde dokumentationsarbejdet både spændende og nødvendigt samt være en stærk formidler.
Du skal kunne se dig selv både som facilitator for forandring for familierne og som myndighedsudøver. Vi lægger vægt på, at du har en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang til arbejdet, at du er udviklingsorienteret og har lyst til at arbejde i en organisation under forandring.
Som sagsbehandler skal du afdække og sætte barnets familie og netværk i spil og være brobygger for det enkelte barn til bl.a. skole, fritidsliv og det øvrige civilsamfund.

Hvad kan vi tilbyde

  • En enestående mulighed for at bidrage til udviklingen af det faglige arbejde på børneområdet i en ambitiøs organisation under udvikling
  • En introduktionsplan, der giver dig et fast afsæt for at lære os og Københavns Kommune at kende
  • Høj grad af indflydelse og ansvar
  • Høj faglighed med fokus på mål, metodeudvikling, etik og retssikkerhed
  • God faglig sparring fra kolleger, faglig koordinator og ledelse
  • Et miljø, der er opmærksomt på den enkeltes trivsel
  • En arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og plads til godt humør

Ansættelsesvilkår
Alle stillingerne er på fuld tid – og til besættelse den 1. august 2017. 
Ansættelse kan først finde sted, når der er indhentet udvidet straffe- og børneattest.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn. 

Yderligere oplysninger 
Vil ud vide mere om stillingerne, kan du kontakte afdelingsleder Mette Meisner på 4049 9927 eller afdelingsleder Johanna Rasmussen på 2818 7228.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 21. juni 2017
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 27. juni og onsdag den 28. juni 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.