Pasning og skole

Københavns Kommune har særlige dagtilbud med i alt 178 daginstitutionspladser til børn med betydelige og varige psykiske og fysiske handicap. Pladserne er fordelt på syv institutioner, der alle er målrettet forskellige behov.

Læs mere kommunens specialinstitutioner

Aflastning uden for hjemmet

Et barn eller ung med handicap har tit et stort behov for støtte, hjælp og behandling i hverdagen. Derfor har I som familie mulighed for at få jeres barn i aflastning uden for hjemmet, hvis det er svært for jer at nå andre gøremål end at passe jeres barn.

Den første bekymring

Hvis dit barn ikke udvikler sig alderssvarende eller hvis du på anden måde er bekymret for dit barns udvikling og adfærd, kan du kontakte Borgercenter Handicap.

Handicapcenteret vurderer, om der er grundlag for at sætte en såkaldt børnefaglig undersøgelse i gang. Den skal sikre, at I og jeres barn får præcis den støtte, der er brug for.

Børn med fysisk eller psykisk handicap

Familer, der har børn med varig nedsat funktionsevne, har en række muligheder for rådgivning, hjælp og støtte i hverdagen. 
 
Her kan du læse mere om mulighederne

Aflastning i hjemmet

Et barn med handicap har tit et stort behov for støtte, hjælp og behandling i hverdagen. Derfor har I som familie mulighed for at få aflastning til jeres barn derhjemme.

Fra ung til voksen

Der er mange ting at tage stiling til, når en ung med nedsat funktionsevne fylder 18 år. Fx fremtdig forsørgelse, beskæftigelse mv.

Læs om overgangen fra ung til voksen 

 

Hjælpemidler

Du har mulighed for at ansøge om særlige hjælpemidler til dit barn til brug i dagtilbuddet, skolen eller i hjemmet.

Hvordan søger jeg?

Anbringelse uden for hjemmet

For at tilgodese et barns eller en ungs behov bedst muligt, er det i nogle situationer nødvendigt med en anbringelse uden for hjemmet.