OPRET EN STILLING

For at oprette en stilling med løntilskud skal du gå på virk.dk. Her fra bliver du guidet videre til systemet VITAS, der samarbejder med jobcentret.
Se evt. vejledning.

SØG TILSKUD

Når du har oprettet en løntilskudsstilling, kan du søge tilskud.

Gå til ansøgning om refusion for en medarbejder i løntilskud.

OPHØR AF LØNTILSKUD

Hvis du eller den ansatte ønsker at afbryde ansættelsen inden perioden ophører, er det vigtigt, at du giver jobcenteret besked - og det sker i henhold til ansættelseskontrakten. 
I praksis betyder det, at der kun kan anmodes om refusion i den periode, personen har været ansat.

Du giver besked til jobcenteret gennem virk.dk via blanketten "Meddelelse om arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode".