Inspiration til emner for sparring

 • Kvalificere og udvikle virksomhedens forretningsplan
 • Definere virksomhedens styrker og udviklingsområder
 • Lave en realistisk milepælsplan for virksomheden
 • Finde markedsføringskanaler og udvikle produktpaletten
 • Finde distributører og samarbejdspartnere
 • Øge produktiviteten og antallet af kunder
 • Professionalisere processer
 • Styrke virksomhedens økonomi og finansiering
 • Ansætte første medarbejder
 • Få et større netværk

Forventninger til dig som mentee

Desuden skal du være indstillet på at:

 • investere tid i mentorforløbet og mødes én gang pr. måned i ét år
 • indgå aktivt og opsøgende ift. planlægning og opfølgning på møder og aftaler med mentor
 • gøre dig konkrete tanker om, hvad du vil opnå med mentorforløbet
 • være åben overfor udfordrende spørgsmål og kritiske input fra mentor
 • være ambitiøs omkring at nå de opstillede mål, som fastsættes sammen med mentor
 • bruge sparringen til arbejde videre og selv at tage ejerskab for egen udvikling. 

Udbyttet for dig som mentee

Som mentee får du:

 • feedback, råd og inspiration til at udvikle din virksomhed 
 • hjælp til at afklare muligheder og formulere en realistisk plan for din virksomhed
 • sparring i fortrolighed om forretningsmæssige kriser samt konkurrencemæssige forhold
 • adgang til mentorernes netværk, erfaring og viden
 • invitation til arrangementer for erhvervsmentornetværket 

Proces for tildeling af en mentor

Efter matchet er foretaget, aftaler du og din mentor selv, hvor ofte I skal mødes og hvilke konkrete udviklingsområder, forløbet og sparringen i særdeleshed skal koncentrere sig om.  Københavns Erhvervshus opfordrer dog til at man mødes mindst en gang om måneden i ca. et år for at få det fulde udbytte af forløbet.

Du vil herudover få mulighed for at deltage i arrangementer i Københavns Erhvervshuset, hvor mentees og mentorer samles for at drøfte specifikke udfordringer og emneområder, og hvor du får mulighed for at få deres input og sparring på en konkret udfordring, du oplever. Hold øje med hjemmesiden, hvor vi annoncerer kommende arrangementer.

Hvis kemien ikke fungerer efter første møde vil parterne have mulighed for at afbryde mentorforløbet.

Har du har spørgsmål, kan du kontakte tovholder i Københavns Erhvervshus, Zikoh Mikhail Kouassi-Zessia zmkz@erhverv.kk.dk eller tlf. 2199 6885