Søg kontanthjælp og anden økonomisk forsørgelse

Her kan du søge om uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden økonomisk hjælp. Så tager vi stilling til, hvilken form for hjælp, du kan få.
Søg økonomisk hjælp
Søg kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse med NemID.

Inden du går igang med ansøgningen 

  • Du kan først søge om økonomisk hjælp den dag, du melder dig ledig ved at møde op i Jobcenter København. 
    Hvis det er første gang, du melder dig ledig, skal du møde op i jobcentret på Gammel Køge Landevej 43. Hvis du har været ledig før, kan du melde dig ledig i det jobcenter, du dengang hørte til.
  • Du skal sende din ansøgning om økonomisk hjælp senest fire hverdage efter, du har meldt dig ledig. 
  • Husk at vedhæfte den dokumentation vi efterspørger, så vi hurtigt kan træffe en afgørelse.
  • Det er en god idé at have din dokumentation klar, inden du begynder at udfylde din ansøgning. Læs mere om hvilken dokumentation der kan være relevant for din ansøgning nederst på siden.  
  • Når vi har modtaget ansøgningen, afgør vi, om du kan få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Genoptjening af 225 timer og ret til økonomisk hjælp

OBS! 225-timers-reglen er som følge af corona-virus suspenderet i perioden 9. marts til 8. juli 2020! Læs mere om midlertidig suspendering af 225-timers-reglen.

  • Hvis du er ugift og har fået nedsat din økonomiske hjælp, skal du indsende dine lønsedler til Ydelsesservice som dokumentation for, at du har genoptjent ret til fuld hjælp. Du skal ikke indsende en ny ansøgning om økonomisk hjælp.
  • Har du eller din evt. ægtefælle mistet jeres økonomiske hjælp som følge af 225-timersreglen, og har I haft en periode, hvor I begge ikke har modtaget økonomisk hjælp, skal I sende en ny ansøgning om økonomisk hjælp, når I har genoptjent de 225 timer.
  • Har en af jer modtaget økonomisk hjælp, skal I blot indsende lønsedler til Ydelsesservice som dokumentation for, at I har genoptjent ret til hjælp. I skal ikke indsende en ny ansøgning om økonomisk hjælp.

Læs mere om 225 timers-reglen og kontanthjælpsloftet på borger.dk

Kontakt