Særlige dagtilbud

Område Indre by-Østerbro

Centerbørnehaven
Målgruppe: Børn med Cerebral Parese (CP) og andre børn med nedsat fysisk funktionsevne har altid udviklingsforstyrrelser i forhold til motorik. 

Specialbørnehaven De Fire Birke 
Målgruppe: Børn der er multiple handicappede og børn der er generelt udviklingshæmmede.

Specialbørnehaven Troldpilen 
Målgruppe: Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og børn, der er generelt udviklingshæmmede.

Område Amager

Krudtmøllen
Målgruppe: Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og børn, der er generelt udviklingshæmmede.

Specialdaginstitutionen Hvalen 
Målgruppe: Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og børn, der er generelt udviklingshæmmede.

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Specialbørnehaven - Wagnersvej
Målgruppe: Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og børn, der er generelt udviklingshæmmede.

Guldregn 
Målgruppe: Børn der er multiple handicappede, børn der er generelt udviklingshæmmede og børn der er ramt af en hjerneskade i svær grad.