Trin 1 - Mød op i dit jobcenter første dag, du er ledig

Du skal møde op i Jobcenter København - Ungecentret og melde dig ledig. Husk at medbringe dit NemID, så du kan logge på vores system.

 

Trin 2 - Søg uddannelseshjælp

Hvis du ikke har en uddannelse, skal du i gang med én. Det betyder samtidig, at du ikke kan få kontanthjælp, men såkaldt uddannelseshjælp.
Når du søger økonomisk hjælp, hjælper vi med at afgøre, hvilken ydelse, du kan få. Du kan søge om økonomisk hjælp fra den dag, du melder dig ledig i dit jobcenter.

Søg økonomisk hjælp her og læs mere om de forskellige ydelser 

Vær opmærksom på 225-timers-reglen. Den betyder nemlig, at alle, der får uddannelseshjælp, skal arbejde minimum 225 timer i løbet af et år. Ellers risikerer man at miste hele eller dele af sin ydelse. Du skal også være opmærksom, at der er et loft for meget, man kan få i offentlig ydelse. 

Læs mere om 225-timers-reglen og loftet for offentlige ydelser

Trin 3 - Forbered dig til samtalen i jobcentret

Du bliver indkaldt til en samtale i Jobcenter København - Ungecentret inden for den første uge, efter du har meldt dig ledig.

Du skal inden samtalen i jobcentret logge ind på din personlige side på KBHiJob og skrive om dine uddannelsesønsker, så du kan være med til at sætte dagsordenen. Du skal bruge dit NemID - og medbringe det til samtalen.

Du skal derefter til to samtaler i jobcenteret i løbet af de første tre måneder. Herefter vil du komme til samtale, når du og jobcentret synes, der er behov for det.

Gå til din personlige side på KBHiJob.