2. Tjek tekniske retningslinjer

I det indledende arbejde med forslaget kan det være en hjælp at sætte sig ind i, hvilke retningslinjer, vi anbefaler at følge, når man ændrer på en vej. Du finder disse retningslinjer i linket nedenfor.

Bemærk, at retningslinjerne gælder kommunens egne anlægsprojekter, men at der er tale om velafprøvede standarder, som vi derfor også anbefaler at bruge i private vejprojekter.

Københavns Kommunes tekniske standarder og retningslinjer på vejområdet

5. Du får svar på din ansøgning

Du får skriftligt svar på din ansøgning - i form af enten en tilladelse eller et afslag.

Hvis du får afslag, har du mulighed for at klage over beslutningen som beskrevet i den vedlagte klagevejledning.

Hvis du får tilladelse til at gennemføre projektet, vil de nærmere betingelser tydeligt fremgå af tilladelsen.

4. Vi behandler din ansøgning

Når vi har fået din ansøgning, hører du fra os inden 21 dage.

Vi kan ikke garantere, at du får et endeligt svar inden for dette tidsrum, men mangler vi yderligere dokumentation eller hvis vi har spørgsmål til ansøgningen, bliver du kontaktet inden for de 21 dage.

3. Søg om tilladelse til projektet

Når detaljerne er på plads, indsender I en ansøgning til Københavns Kommune. Ved mindre projekter er det nok at vedlægge en simpel tegning, der viser, hvad I søger tilladelse til at lave.

Ved større projekter er det nødvendigt at få udarbejdet detaljerede tekniske tegninger, typisk af fagfolk som ingeniører eller arkitekter. Så her anbefaler vi, at I får en privat rådgiver til at udarbejde ansøgningsmaterialet.

Det kan også være nødvendigt at høre naboer eller andre berørte parter.
Læs mere om samtykke og partshøring

Ovenfor ude til venstre kan du se de forskellige muligheder. Under hvert enkelt punkt fremgår det, hvordan du søger.

8. Fortæl os når det nye står klar

Når håndværkerne er helt færdige, meddeler du det til dem i kommunen, der har givet tilladelsen.

Du indsender også dokumentation for det udførte arbejde, såkaldte 'som-udført-tegninger'. Så ved vi, at hele arbejdet er bragt til ende og det nye udstyr mv. er på plads. Disse informationer bliver blandt andet lagt ind i kommunens digitale kortsystem, så man også fremover kan se vejforløb, fortovsbredder, vejbump, parkeringsarealer osv.

Sådan udarbejder du "Som-udført-tegninger"

6. Søg om gravetilladelse

Når du har fået tilladelse til det samlede projekt - men inden håndværkerne går i gang - skal du eller din rådgiver/entreprenør søge om lov til selve gravearbejdet. Vi kan give gravetilladelsen i løbet af få dage.

Søg om gravetilladelse her

7. Færdigmeld når gravearbejdet er afsluttet

Når håndværkerne er færdige med gravearbejdet, skal du orientere kommunen om det.

Det gør du ved at indsende den færdigmeldingsblanket, som er vedlagt gravetilladelsen.

Mere om gravetilladelser her

1. Få ideen

Større, samlede vejprojekter

Det kan være større projekter som vejbump, bedre parkeringsforhold for cykler og biler, forskønnelse med gadetræer, nye opholdsarealer, legeområde eller andet. Her anbefaler vi, at I kontakter en rådgiver, som kan hjælpe jer med at gennemføre projektet.

Mere information til din rådgiver

Mindre vejprojekter

Det kan også være mindre projekter, fx at få flyttet indkørslen til dit hus eller sat cykelstativer op på fortovet. Her kan du vælge selv at stå for ansøgningen og aftaler med håndværkerne.

Husk tilladelse

Er der tale om et projekt, som ændrer på vejens forhold, kræver det under alle omstændigheder altid en tilladelse fra Københavns Kommune. Er du i tvivl om, I behøver en tilladelse til jeres konkrete projekt, kan du ringe til Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf.33 66 35 00.