Hvor lang tid varer byggeriet ved Ryparken?

Byggeriet var i første omgang planlagt til at vare til udgangen af 2015, men projektet blev i foråret 2014 ændret på baggrund af en politisk beslutning om at fremtidssikre tunnelen ud til Svanemøllebugten. Som konsekvens af denne beslutning vil indvielsen af vejen blive udskudt til slutningen af 2017. Oprindeligt var der en tunnel op- og nedkørsel i Strandvænget. Det bliver nu ændret således, at der i stedet bliver en til- og frakørsel i Strandvænget, mens tunnelen fortsætter ud til kysten. Her vil den ligge ”blindt” frem til forbindelsen under Svanemølle Havn til Nordhavn er klar til at blive ”knappet på”.

Området ved Ryparken er færdigt, men inden vejen kan indvies, skal anlægsarbejdet i Strandvænget være afsluttet, hvilket vi forventer, bliver i slutningen af 2017.

Hvor og hvordan bliver vejen forbundet til Helsingørmotorvejen?

Trafikanter der kommer ad Nordhavnsvej vil blive ledt under Lyngbyvej lokalgade øst og fletter sammen med trafikanterne på Helsingørmotorvejen. Sammenfletningen er mellem Ryparken station og Emdrupvej broen.

For trafikanter der kommer nordfra ad Helsingørmotorvejen, vil der lige efter Emdrupvejbroen være en to-sporet afkørsel til Nordhavnsvej. Afkørslen fører trafikken ad flyoverbroen over motorvejen og videre mod øst ad Nordhavnsvej

Vil der komme mere støj i området ved Ryparken?

Nordhavnsvej vil generelt ikke forværre støjen i området. Nogle få boliger vil få lidt mere støj, men de fleste steder vil støjforholdene blive forbedret. Der bliver sat støjskærme op og lagt støjreducerende asfalt på vejen.

Vil luftforureningen stige?

Luftforureningen stiger svagt ved Ryparken og Strandvænget, men holder sig under grænseværdierne. Den samlede luftforurening er uændret.

Hvordan anmelder jeg en skade som følge af anlæggelsen af Nordhavnsvej?

Anmeldelse af eventuelle revner eller lignende på jeres ejendom skal ske til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Projekt Nordhavnsvej, der fremadrettet varetager sagsbehandlingen og afgør, om kommunen kan gøres ansvarlig for skaderne.

Anmeldelse af eventuelle skader skal ske på én af følgende måder:

  1. ved at sende en mail til Projekt Nordhavnsvej til mailadressen jura-nordhavnsvej@tmf.kk.dk
  2. ved at sende et brev til Projekt Nordhavnsvej, Ryvangs Allé 1, bygning 110, Postboks 339, 2100 København Ø

Ved anmeldelse af skader skal I oplyse, hvilke skader der er tale om, og hvornår de er opstået. Der skal indsendes billeder af alle skader og gerne så det fremgår af billedet, hvor skaden er placeret. På baggrund af disse oplysninger vurderes det, om der skal ske en besigtigelse af skaderne. Eventuelle fotos fra fotoregistreringen vil indgå i behandlingen af sagen.

Hvis I har spørgsmål vedrørende anmeldelse af skader, skal de rettes til Projekt Nordhavnsvej på mail jura-nordhavnsvej@tmf.kk.dk