Rydning af offentlige veje og gangarealer

A-veje og cykelstier

A-veje er indfalds- og fordelingsveje, veje til hospitaler, brand- og redningsveje og byens cykelstier. De har afgørende betydning for den gennemgående og kollektive trafik. Derfor har de højest prioritet. Vi sigter efter, at det er muligt at køre på disse veje hele døgnet alle ugens dage, og vi salter, inden det bliver glat.

B-veje

B-veje er lokalveje og mindre boligveje. Vi sigter efter, at det er muligt at køre på disse veje alle ugens dage mellem klokken 6.00 og 22.00.

Offentlige gangarealer

Kommunen rydder og salter kun de offentlige fortove, der er langs banestrækninger ved stationer og busstoppesteder samt byens offentlige pladser. Resten af byens fortove er grundejernes ansvar.

Læs mere om rydning af offentlige veje og gangarealer

Få information om sneen i trafikken

Vidste du at...

Ca. halvdelen af vejene i Københavns Kommune er offentlige veje, som Vintertjenesten snerydder og salter. Saltning på A-vejene og cykelstier tager ca 4-6 timer og snerydning ca. 8-10 timer.  

Den anden halvdel er private fællesveje, hvor grundejeren selv har ansvaret for saltning/udlæggelse af grus og snerydning.