Rydning af offentlige veje og gangarealer

A-veje og cykelstier

A-veje er indfalds- og fordelingsveje, veje til hospitaler, brand- og redningsveje og byens cykelstier. De har afgørende betydning for den gennemgående og kollektive trafik. Derfor har de højest prioritet. Vi sigter efter, at det er muligt at køre på disse veje hele døgnet alle ugens dage, og vi salter, inden det bliver glat.

B-veje

B-veje er lokalveje og mindre boligveje. Vi sigter efter, at det er muligt at køre på disse veje alle ugens dage mellem klokken 6.00 og 22.00.

Offentlige gangarealer

Kommunen rydder og salter kun de offentlige fortove, der er langs banestrækninger ved stationer og busstoppesteder samt byens offentlige pladser. Resten af byens fortove er grundejernes ansvar.

Få information om sneen i trafikken