7. AFSLUTTEDE REVISIONER ( )

INDLEDNING


I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision afsnit 10, skal Intern Revision løbende orientere og rapportere om afsluttede revisioner.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 25.03.2014 til 21.05.2014 til efterretning

Problemstilling

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget.

Løsning

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede rapporter i perioden 25.03.2014 til 21.05.2014 til efterretning: 

 • SOF – Samlerapport for Serviceeftersyn 2013  
 • BIF – Samlerapport for Serviceeftersyn 2013    
 • SUF – Samlerapport for Serviceeftersyn 2013  
 • TMF – Samlerapport for Serviceeftersyn 2013                        
 • ØKF – Samlerapport for Serviceeftersyn 2013                        
 • KFF – Samlerapport for Serviceeftersyn 2013  
 • ØKF – Refusionsanalyse 2013
 • SOF – Revision af lønområdet 2013                  
 • BUF – Samlerapport for Serviceeftersyn 2013
 • ØKF – Udbetalinger til medarbejdere
 • KFF – Udbetalinger til medarbejdere
 • BIF – Revision af lønområdet 2013
 • BUF – Revision af lønområdet 2013
 • SUF – Revision af lønområdet 2013
 • TMF – Revision af lønområdet 2013
 • ØKF – Revision af lønområdet 2013
 • KFF – Revision af lønområdet 2013
 • SOF – Udbetalinger til medarbejdere
 • BUF – Udbetalinger til medarbejdere

Endvidere har Intern Revision i perioden afsluttet følgende konsulentopgaver:

 • BIF – Kontrolprocedure for alternative modtagere

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen

/ Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:
Ingen