1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN ( )

Mødet startede kl. 16.00 og sluttede 17.10

MØDEDELTAGERE
Lars Weiss
Rikke Lauritzen    (Forlod mødet kl. 16.50 for at deltage i andet møde) 
Michael Gatten
Mette-Katrine Ejby Buch
Susan Hedlund

FRAVÆRENDE MED AFBUD
Klaus Mygind
Henrik Nord

ØVRIGE DELTAGERE
Lone Forsberg (Intern Revision)
Tommy Jacobsen - Referent (Intern Revision)
Lynge Skovgaard (Deloitte)

DAGSORDEN
Der var ingen sager udenfor dagsordenen

/    Lone Forsberg

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Revisionsudvalget har på revisionsudvalgsmødet den 27.05.2014 godkendt dagsorden

Protokolbemærkning:
Ingen