3. GODKENDELSE AF PROTOKOL FRA REVISIONSUDVALGSMØDE 8. APRIL 2014 (2014-0100019)

INDLEDNING

I overensstemmelse med Revisionsudvalgets forretningsorden § 12, stk. 5, skal Revisionsudvalget godkende protokollen fra udvalgets møder.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager beslutningsprotokollen fra Revisionsudvalgsmødet den 8. april 2014 til efterretning.

Problemstilling

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra Revisionsudvalgets møde den 8. april 2014.

Løsning

Revisionsudvalget tager protokollen fra Revisionsudvalgets møde den 8. april 2014 til efterretning.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen

/ Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkning:
Ingen