6. IGANGVÆRENDE REVISIONER ( )

INDLEDNING
I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8 skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

Problemstilling

Med henblik på at sikre at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed, samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner til efterretning.

Rapporter i udkast pr. 21.05.2014:

 • Generelle og tværgående forhold på løn- og personaleområdet for 2013

Igangværende revisioner:

 • KK – Erklæring om forældede uhævede feriepenge fra 2010
 • ØKF – Overførselssagen 2013
 • KFF – Undersøgelse af tilskudsmoms, anmeldt til refusion
 • BUF – Analyse og vurdering af den kommunale dagpleje
 • ØKF – Analyse og vurdering af forsikringsområdet
 • ØKF – Erklæring vedr. Lærerpensioner – den lukkede gruppe.
 • KK – Serviceeftersyn 2014

Igangværende konsulentopgaver:

 • Fælles obligatoriske forretningsgange – løn og personaleområdet – 9 stk.
 • Fælles obligatoriske forretningsgange – økonomiområdet – 4+6 stk.
 • Afstemning af specielle områder
 • Konverteringsstrategi og krav til konvertering i.f.m. nyt økonomisystem
 • Styregruppe for nyt økonomisystem
 • Nyt vagtplansystem
 • Nyt lønsystem

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen

Videre proces

Ingen

 
/ Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkning:
Ingen