12. EVENTUELT ( )

Der var ingen punkter under eventuelt.

 

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces