Mødedato
27-05-2014 16:00

Referat

PunktTitel
1GODKENDELSE AF DAGSORDEN ( )
2MEDDELELSER FRA FORMANDEN ( )
3GODKENDELSE AF PROTOKOL FRA REVISIONSUDVALGSMØDE 8. APRIL 2014 (2014-0100019)
4REVISIONSUDVALGETS HØRINGSSVAR TIL ØKONOMIFORVALTNINGES UDKAST TIL INDSTILLING TIL ØU VEDR. ÆNDRINGER I REVISIONSREGULATIV FOR KØBENHAVNS KOMMUNE (2014-0100177)
5TIDSPLAN FOR REVISIONSUDVALGETS BEHANDLING AF BETÆNKNING OVER BEREGNINGER OM REVISIONEN AF KØBENHAVNS KOMMUNES REGNSKAB FOR 2013. (2014-0101190)
6IGANGVÆRENDE REVISIONER ( )
7AFSLUTTEDE REVISIONER ( )
8ÆNDRING AF INTERN REVISIONS REVISIONSPLAN 2014 (2014-0101361)
9ORIENTERING/STATUS FRA EKSTERN REVISOR ( )
10ORIENTERING/STATUS FRA INTERN REVISION ( )
11INTERN REVISIONS REGNSKABSPROGNOSE PR. APRIL 2014 (2014-0101448)
12EVENTUELT ( )