3. GODKENDELSE AF PROTOKOL FRA 21. MARTS 2018 ( )

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Revisionsudvalgets forretningsorden § 12, stk. 5, skal Revisionsudvalget godkende protokoller fra udvalgets møder.

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget tager beslutningsprotokollen fra Revisionsudvalgsmøde den 21. marts 2018 til efterretning.

Problemstilling

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra Revisionsudvalgsmødet den 21. marts 2018 af de medlemmer, der deltager i nærværende møde.

Løsning

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra Revisionsudvalgsmødet den 21. marts 2018 af de medlemmer, der deltager i nærværende møde.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen    /   Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen.