1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN ( )

Mødet startede kl. 08.00 og sluttede kl. 10.00

 

Mødedeltagere:

Lars Weiss (fra kl.8.45)

Charlotte Lund

Klaus Mygind

Henrik Nord

 

Fraværende med afbud:

Nishandan Ganesalingam

Taner Yilmaz

Jens-Kristian Lütken

 

Øvrige deltagere:

Intern Revision: Jesper Andersen, Lone Forsberg samt pkt. 1-11 Tommy Jakobsen, Allan Boyer og Dorthe K. Hindsberg.

Sagsfremstilling

Indstilling

 

Problemstilling

 

Løsning

 

Økonomi

 

Videre proces

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.