4. INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

Sagsfremstilling

INDLEDNING

I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Ud over egne udtalelser og forslag har Revisionsudvalgets medlemmer tavshedspligt for så vidt angår synspunkter, vurderinger og argumenter i forbindelse med Intern Revisions og ekstern revisors orientering om igangværende arbejder.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

 

PROBLEMSTILLING

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

 

LØSNING

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

Rapporter i udkast:

 • TVÆR – Lønninger og vederlag 2018 (RP)

   

  Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

   

 • TVÆR – Interne kontroller 2018 del 2 (RP)

   

  Igangværende finansiel revision – med direkte rapportering:

   

 • SUF – Selvejende institutioner (RP)

   

 • TVÆR – Anlægsregnskaber (RP)

   

  Igangværende særlige revisioner/undersøgelser:

   

 • WB – 1 sag

   

 • KEID – Affaldsordning (RP)

   

 • TVÆR – Smarte investeringer (R)

   

 • KIT – Prisberegning, budgetanalyse (ED)

   

 • BUF – Salg af bygning selvejende institution (ED)

   

 • TVÆR – Opfølgning revisionsbemærkninger 2018 (RP)

   

 • TMF – Byggesagsgebyrer, opfølgning

   

  Igangværende konsulentassistance større sager:

   

 • ·ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2019 – Risikolisten

   

 • SOF – Sagsbehandling i Borgercenter Handicap

   

 • TMF – Genberegning af takster, budgetanalyse m.v.

   

  Igangværende rådgivningsopgaver:

   

 • ·ØKF – Styregruppe IGA

   

 • ·ØKF – Rådhusstyregruppe

   

 • TVÆR – IT-Kreds

   

 • TMF – Styregruppe, Genberegning af takster, budgetanalyse m.v.

 

ØKONOMI

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

VIDERE PROCES

Ingen.

Jesper Andersen                                       

 

BESLUTNING

Protokolbemærkninger:

BILAG

Ingen

 

Beslutning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen