8. INDSTILLING VEDR. GODKENDELSE AF INTERN REVISIONS REVISIONSPLAN FOR 2019

Sagsfremstilling

INDLEDNING

I overensstemmelse med Intern Revisions funktionsbeskrivelse skal Intern Revision udarbejde en årlig revisionsplan.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget godkender Revisionsplan for 2019 for Intern Revision.

 

PROBLEMSTILLING

På grundlag af retningslinjer i Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision skal Intern Revision udarbejde en revisionsplan for 2019, der forelægges og godkendes af Revisionsudvalget.

 

LØSNING

Intern Revision har udarbejdet en revisionsplan for 2019, der imødekommer kravene, jævnfør Funktionsbeskrivelsen.

Revisionsplanen er afstemt/koordineret med Deloittes revisionsplan, således at dobbeltarbejde undgås og således, at planerne samlet set sikrer en fyldestgørende lovpligtig revision af Københavns Kommune.

 

ØKONOMI

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

VIDERE PROCES

Ingen

 

Jesper Andersen                                                            

 

BESLUTNING

Protokolbemærkninger:

BILAG

Revisionsplan for 2019 – Intern Revision (FORTROLIG)

Beslutning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen