3. GODKENDELSE AF PROTOKOL FRA 19.DECEMBER 2018

Sagsfremstilling

 

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget tager beslutningsprotokollen fra Revisionsudvalgsmøde den 19. december 2918 til efterretning.

Problemstilling

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra Revisionsudvalgsmødet den 19.december 2019 af de medlemmer, der deltager i nærværende møde.

Løsning

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra Revisionsudvalgsmødet den 19. december 2019 af de medlemmer, der deltager i nærværende møde.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen    /   Lone Forsberg