12. BEVILLINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER PR. DECEMBER 2018

Sagsfremstilling

Indledning

Revisionsudvalget skal godkende budgetmæssige flytninger (bevillingsmæssige ændringer), så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede budget.

 

Indstilling til beslutning

Intern Revision indstiller,

  1. at Revisionsudvalget godkender, at de bevillingsmæssige ændringer (omflytninger) mellem Revisionsudvalget og øvrige udvalg indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer.

Problemstilling

Denne sag indeholder tekniske korrektioner og mindre tilpasninger til budgettet. Sagen omfatter udmøntning af bevillingen ”Taskforce til GAP mittegering” til øvrige forvaltninger, samt tilbageførsel til kassen af overførte midler vedrørende revision af selvejende institutioner. Disse bevillingsmæssige ændringer (omflytninger) mellem forvaltningerne skal formelt godkendes af udvalgene i overensstemmelse med bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

Løsning

Intern Revision indstiller, at der i december 2018 bliver foretaget omflytninger af i alt 1,9 mio. kr. i budgetåret 2018. Omflytningerne skal sikre, at budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede budget.

I vedhæftede bilag fremgår det, hvor midlerne er placeret i dag og hvor de skal flyttes hen.

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer oversendes til Økonomiforvaltningen, til behandling i Økonomiudvalget og senere Borgerrepræsentationen.

De bevillingsmæssige ændringer på Revisionsudvalgets område er sendt til Økonomiforvaltningen den 16. november 2018 med forbehold for Revisionsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 11. december 2018 og af Borgerrepræsentationen den 13. december 2018. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Intern Revisions aktuelle budget.