13. INDSTILLING MØDEPLAN 2019

Sagsfremstilling

Indledning

Revisionsudvalget skal tage stilling til det forslag til mødeplan for Revisionsudvalgets ordinære møder i 2019

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget godkender mødeplan for Revisionsudvalgets ordinære møder i 2019.

Problemstilling

Det følger af Revisionsudvalgets forretningsorden § 9 stk. 2, vedrørende udvalgets mødevirksomhed, at udvalget fastlægger en mødeplan for hvert kalenderår.

Løsning

Det foreslås, at Revisionsudvalget for kalenderåret 2018 træffer beslutning om følgende ordinære mødedatoer:


 • 23. januar 2019

   

 • 27. februar 2019

   

 • 27. marts 2019

   

 • 8. maj 2019

   

 • 12. juni 2019

   

 • 5. september 2019

   

 • 18. september 2019

   

 • 16. oktober 2019

   

 • 20. november 2019

   

 • 18. december 2019
   

Mødedagen er onsdag og mødetidspunktet er kl. 8.00 og varigheden er som regel 1 til 1½ time. Møderne afholdes hos Intern Revision Suhmsgade 4, 2. sal. 1125 København K.  

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen.

 

Jesper Andersen / Lone Forsberg

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen