11. FORTROLIG ORIENTERING/ STATUS FRA EKSTERN REVISOR HERUNDER IGANGVÆRENDE SAGER, AFSLUTTEDE REVISIONER OG EVT. NYT I OW BUNKER-SAGEN ( )

Sagsfremstilling

Indstilling

 

Problemstilling

 

Løsning

 

Økonomi

 

Videre proces

Beslutning

Lars Kronow orienterede om revisionsrapport vedr. løn

Jesper Andersen orienterede om revisionsrapport vedr. vederlag til politiker

 

O.W. Bunker

Der er intet ny i O.W. Bunker sagen i forhold til Deloitte.