3. GODKENDELSE AF PROTOKOL FRA 21. FEBRUAR 2018 ( )

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Revisionsudvalgets forretningsorden § 12, stk. 5, skal Revisionsudvalget godkende protokoller fra udvalgets møder.

 

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget tager beslutningsprotokollen fra Revisionsudvalgsmøde den 21. februar 2018 til efterretning.

 

Problemstilling

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra Revisionsudvalgsmødet den 21. februar 2018 af de medlemmer, der deltager i nærværende møde.

 

Løsning

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra Revisionsudvalgsmødet den 21. februar 2018 af de medlemmer, der deltager i nærværende møde.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen    /   Lone Forsberg

Beslutning

    

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

  • at Revisionsudvalget tager beslutningsprotokollen fra Revisionsudvalgsmøde

21. februar 2018 til efterretning.

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Protokolbemærkninger:

Ingen.