6. ORIENTERING VEDR. INTERN REVISIONS KONKLUSIONER IFBM. UDVALGTE REVISIONER ( )

Sagsfremstilling

Indstilling

 

Problemstilling

 

Løsning

 

Økonomi

 

Videre proces

Beslutning

Allan Bojer fra Intern Revision gennemgik konklusioner vedrørende gennemført undersøgelse på mellemkommunale refusioner.