8. ORIENTERING OM KVANTUM PROJEKTET ( )

Sagsfremstilling

Indstilling

 

Problemstilling

 

Løsning

 

Økonomi

 

Videre proces

Beslutning

Jesper Andersen orienterede kort om Kvantum, der nu er i ordinær drift, herunder at der fortsat er visse udfordringer i forhold til at løfte driftsopgaverne i praksis. Dette forventes at vil afstedkomme en omtale i beretningen for 2017.