3. GODKENDELSE AF PROTOKOL FRA 21. NOVEMBER 2018

Sagsfremstilling

Indstilling 

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget 
- at Revisionsudvalget tager beslutningsprotokollen fra Revisionsudvalgsmøde den 21. november 2018 til efterretning. 

Problemstilling 

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra Revisionsudvalgsmødet den 21. november 2018 af de medlemmer, der deltager i nærværende møde. 

Løsning 

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra Revisionsudvalgsmødet den 21. november 2018 af de medlemmer, der deltager i nærværende møde. 

Økonomi 

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen. 

Videre proces 

Ingen. 

Jesper Andersen / Lone Forsberg 

 

Beslutning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen