1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsfremstilling

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen