3. GODKENDELSE AF PROTOKOL AF 5. SEPTEMBER 2018

Sagsfremstilling

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget tager beslutningsprotokollen fra Revisionsudvalgsmøde den 5. september 2018 til efterretning.

Problemstilling

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra Revisionsudvalgsmødet den 5. september 2018 af de medlemmer, der deltager i nærværende møde.

Løsning

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra Revisionsudvalgsmødet den 5. september 2018 af de medlemmer, der deltager i nærværende møde.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen

 

Beslutning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen