3. GODKENDELSE AF PROTOKOL FRA 15. DECEMBER 2016 (2017-0025633)

I overensstemmelse med Revisionsudvalgets forretningsorden § 12, stk. 5, skal Revisionsudvalget godkende protokoller fra udvalgets møder.

Sagsfremstilling

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget tager beslutningsprotokollen fra Revisionsudvalgsmøde fra 15. december 2016 til efterretning.

 

Problemstilling

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra revisionsudvalgsmødet 15. december 2016 af de medlemmer, der deltager i nærværende møde.

 

Løsning

Revisionsudvalget tager protokol fra revisionsudvalgsmøde 15. december 2016 til efterretning.

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces:

Ingen.

Jesper Andersen    /   Lone Forsberg

 

Videre proces

Videre proces:

Ingen.

Jesper Andersen    /   Lone Forsberg

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen.