1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN ( )

Mødet startede kl. 08.00 og sluttede kl. 10.00

 

Mødedeltagere:

Lars Weiss

Rikke Lauritzen

Jens-Kristian Lütken

Henrik Nord

Klaus Mygind

 

Fraværende med afbud: Taner Yilmaz og Nishandan Ganesalingam

Øvrige deltagere:

Jesper Andersen (Intern Revision)

Lone Forsberg (Intern Revision)

Lars Kronow (Deloitte)

Keld Østerdal (Deloitte)

 

 

 

Sagsfremstilling

Indstilling

 

Problemstilling

 

Løsning

 

Økonomi

 

Videre proces

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.