4. INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

Sagsfremstilling

I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Ud over egne udtalelser og forslag har Revisionsudvalgets medlemmer tavshedspligt for så vidt angår synspunkter, vurderinger og argumenter i forbindelse med Intern Revisions og ekstern revisors orientering om igangværende arbejder.

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende arbejder til efterretning.

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende arbejder.

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende arbejder og rådgivningsopgaver til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

Rapporter i udkast:

 • Ingen

   

  Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

   

 • TVÆR – Anlægsregnskaber 2019 (RP)

   

  Igangværende finansiel revision – med direkte rapportering:

   

 • TVÆR – Vederlag 2019 (RP)

   

 • SOF, BIF og KFF – Administrerede midler (RP)

   

 • BIF og SOF – Alternativ modtager (RP)

   

 • TVÆR – Kontoplan (RP)

   

  Igangværende Særlige undersøgelser:

 • KFF – Indtægter (RP)

   

 • KIT – Prisberegning, budgetanalyse (ED)

   

 • TMF – Byggesagsgebyrer, opfølgning

   

 • TVÆR – Evaluering af KVANTUM

   

 • SOF og BUF – Tilsyn med institutioner

   

  Igangværende Tværgående rådgivning og bistand:

   

 • ·ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2019 – Risikolisten

   

 • TMF – Genberegning af takster – Opfølgning ekstern rapport

   

 • ·ØKF – Styregruppe IGA-projektet (brugerstyring)

   

 • ·ØKF – Styregruppe betryggende kontrolmiljø

   

 • TVÆR – IT-Kreds

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen.

 

// Jesper Andersen                                       

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen