6. ORIENTERING VEDR. INTERN REVISIONS KONKLUSIONER IFM. UDVALGTE OPGAVER

Sagsfremstilling

Indstilling

 

Problemstilling

 

Løsning

 

Økonomi

 

Videre proces