3. GODKENDELSE AF PROTOKOL

Sagsfremstilling

Indstilling 

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget 
- at Revisionsudvalget tager beslutningsprotokollen fra Revisionsudvalgsmøde den 8. maj 2019 til efterretning. 

Problemstilling 

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra Revisionsudvalgsmødet den 8. maj 2019 af de medlemmer, der deltager i nærværende møde. 

Løsning 

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra Revisionsudvalgsmødet den 8. maj 2019 af de medlemmer, der deltager i nærværende møde. 

Økonomi 

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen. 

Videre proces 

Ingen. 

 

Jesper Andersen / Lone Forsberg 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen