1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN ( )

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Diverse

Mødet startede kl. 16.00 og sluttede 18.00


MØDEDELTAGERE
Lars Weiss

Rikke Lauritzen

Klaus Mygind

Michael Gatten

Mette-Katrine Ejby Buch

Henrik Nord


FRAVÆRENDE
Susan Hedlund


ØVRIGE DELTAGERE
Lone Forsberg (Intern Revision) 

Tommy Jacobsen - referent (Intern Revision)

Lynge Skovgaard (Deloitte)


DAGSORDEN
Der var ingen sager udenfor dagsordenen


/    Lone Forsberg


Beslutning

Revisionsudvalget har på Revisionsudvalgsmødet godkendt dagsorden


Protokolbemærkninger:

Ingen