6. BEHANDLING AF REDEGØRELSE VEDRØRENDE INTERN REVISIONS RAMME OG TILTAG I FORLÆNGELSE AF EVALUERINGSRAPPORT (2014-0062801)

INDLEDNING
Økonomiforvaltningen (ØKF) har foranlediget gennemført en evaluering af revisionsordningen af Københavns Kommune. Evalueringen er foretaget af advokatfirmaet Horten og er baseret på interview med udvalgte politikere og ledere i kommunen. Rapporten er dateret 18.09.2013.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager ”Redegørelse vedrørende Intern Revisions ramme og tiltag i forlængelse af evalueringsrapport” til efterretning.

Problemstilling

Evalueringsrapporten er modtaget 19. september 2013 og er fulgt af en indstilling fra ØKF med flere modelforslag til ny organisering, som er drøftet i flere sammenhænge, dels i Borgerrepræsentationen 12. december 2013 og dels på Økonomiudvalgsmøde 18.03.2014.

De foreslåede modeller til ændringer af revisionsordning i Københavns Kommune samt drøftelser og øvrige oplæg til beslutninger tager i blandt andet afsæt i evalueringsrapportens kritiske bemærkninger.

Løsning

Med henblik på at etablere den bedst mulige organisering af revisionsordningen i Københavns Kommune, har IR udarbejdet en samlet redegørelse, hvor IR loyalt har sammenfattet rapportens kritiske bemærkninger og har redegjort for vores nuværende processer og iværksatte tiltag som følge af bemærkningerne. 

Redegørelsen skal tjene som supplement til Revisionsudvalgtes drøftelser og beslutninger.

Revisionsudvalget tager redegørelse vedrørende Intern Revisions ramme og tiltag i forlængelse af evalueringsrapport til efterretning.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen

Videre proces

Ingen

/ Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen