8. IGANGVÆRENDE REVISIONER ( )

INDLEDNING
I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8 skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

Problemstilling

Med henblik på at sikre at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed, samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner til efterretning.

Rapporter i udkast pr. 25.03.2014:

BIF

 • Samlerapport for serviceeftersyn 2013

KFF

 • Samlerapport serviceeftersyn 2013
 • Udbetalinger til medarbejdere

SOF

 • Samlerapport serviceeftersyn 2013

SUF

 • Samlerapport serviceeftersyn 2013

TMF

 • Samlerapport serviceeftersyn 2013

ØKF

 • Samlerapport serviceeftersyn 2013
 • Refusionsanalyse 2013
 • Udbetaling til medarbejdere

 Øvrige igangværende revisioner:

 • Serviceeftersyn samlerapporter
 • KK – Lønrevision 2013
 • KK – Erklæring om forældede uhævede feriepenge fra 2010
 • ØKF – Overførselssagen 2013
 • KFF – Undersøgelse af tilskudsmoms, anmeldt til refusion
 • BUF – Analyse og vurdering af den kommunale dagpleje
 • KK – Analyse af udvalgte kreditorforhold
 • ØKF – Analyse og vurdering af forsikringsområdet
 • KFF – Analyse og vurdering af udvalgte forhold i KEjd
 • ØKF – Erklæring vedr. Kommunalreformen
 • KK – Årsrapport 2013

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen

Videre proces

Ingen

/ Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Protokolbemærkninger:

Ingen