3. GODKENDELSE AF PROTOKOL FRA REVISIONSUDVALGSMØDET 18. FEBRUAR 2014 (2014-0062622)

INDLEDNING
I overensstemmelse med Revisionsudvalgets forretningsorden § 12, stk. 5, skal Revisionsudvalget godkende protokollen fra udvalgets møder.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager beslutningsprotokollen fra revisionsudvalgsmødet den 18. februar 2014 til efterretning.

Problemstilling

Revisionsudvalget skal godkende den udsendte protokol fra Revisionsudvalgets møde den 18. februar 2014.

Løsning

Revisionsudvalget tager protokollen fra Revisionsudvalgets møde den 18. februar 2014 til efterretning.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen

/ Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt
 

Protokolbemærkninger:

Ingen