7. BEHANDLING AF DEN AF ØU OVERSENDTE INDSTILLING VEDRØRENDE MODELLER OG REVISIONSUDVALGETS HØRINGSSVAR (2014-0062805)

INDLEDNING

Økonomiudvalget (ØU) har i forlængelse af ØU møde 18. marts 2014 oversendt udkast til ”Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget”.

Indstilling og beslutning

Det indstilles

- at Revisionsudvalget tager Intern Revisions ”Sammenligning af modeller for Københavns Kommunens revisionsordning” til efterretning

- at Revisionsudvalget godkender høringssvar vedrørende udkast til ”Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget”

Problemstilling

Revisionsudvalget skal udarbejde et høringssvar til udkast til ”Revideret indstilling om forslag til modeller for ændringer af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget”.

Udkastet indeholder to modeller. Dels den nuværende model med præciseringer og dels en ny model med præciseringer og en egentlig organisationsændring.

Revisionsordningen i sin nuværende form, er ikke omfattet forslaget.

Løsning

Revisionsudvalget tager Intern Revisions ”Sammenligning af modeller for Københavns Kommunens revisionsordning” til efterretning (bilag 1).

Revisionsudvalget godkender vedlagte høringssvar vedrørende udkast til ”Revideret indstilling om forslag til modeller for ændringer af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget” (bilag 2).

Økonomi

Økonomi som følge af beslutninger forbundet med indstillingen afklares i den videre proces.

Videre proces

På vegne af Revisionsudvalget oversender Intern Revision Revisionsudvalgets indstilling og høringssvar. Den videre proces følger det af ØU vedtaget procesforløb 18.03.14.

 / Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Revisionsudvalget er anmodet om at udarbejde reviderede funktionsbeskrivelser i forbindelse med afgivelse af høringssvar til udkast til ”Revideret indstilling om forslag til modeller for ændringer af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget”. Funktionsbeskrivelserne skal afspejle indholdet i Deloittes notat af 5. december 2013 ”Supplement til Deloittes vurdering af IR’s uafhængighed ud fra ændrede opgavebeskrivelser og organiseringer, jf. indstillingen 2013-46927 af 26. november 2013 og model 1 og model 2, som beskrevet i bilag til indstillingen.

Protokolbemærkninger:

Det er Revisionsudvalgets vurdering, at udarbejdelse af en revideret funktionsbeskrivelse for Intern Revision bør afvente Borgerrepræsentationens endelige valg af model og godkendelse af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder godkendelse af et nyt Revisionsregulativ for Københavns Kommune, hvilket er forudsætninger for indholdet af funktionsbeskrivelsen.